Byt Skypark

lokalita: obytný komplex Skypark, Bratislava

podlažná plocha: 80 m2

návrh: 2021