Konverzia administratívnej budovy na bytový dom

lokalita: Opatová nad Váhom

obdobie: 2020